ابزارآلات آهنگری – ۲

ابزارآلات آهنگری – ۲

ابزارآلات آهنگری – قسمت دوم بیل آهنگری مسلفه سیخ کوره در آهنگری ، قطعه کار را با انبر نگه میدارند تا عملیات های مورد نیاز…

تاریخچه ابزارآلات

تاریخچه ابزارآلات

ابزارآلات برای انجام کارهای دستی مانند خرد کردن چوب، تراشکاری و اره کردن و.‎.‎. همواره در طول تاریخ کاربرد داشته اند. تاریخچه اولین ابزارآلات نامشخص است، اما گفته…