تقویم بسازید

تقویم بسازید

خلاقیت ، ایده ، خلاقیت ، ایده !!!! خلاقیت و ایده میتونه هرچیزی رو زیبا تر کنه ، حتی یه تقویمو !!! تقویم چوبی بسازید…