ماشین CNC چیست ؟

ماشین CNC چیست ؟

مقدمه از زمانی که انسان توانست برای اولین بار بر روی چوب طرحی را رسم کند ، هنر منبت کاری آغاز شد . سالیان سال…

بیسکوئیت زن چیست ؟

بیسکوئیت زن چیست ؟

بیسکوئیت زن چیست ؟ بیسکوئیت زن یک ابزار نجاری است که برای پیوستن دو قطعه چوب به یکدیگر استفاده میشود . بیسکوئیت زن از یک…

اره درخت بر چیست ؟

اره درخت بر چیست ؟

ایده اولیه و تاریخچه ایده و نمونه اولیه اره زنجیری که امروزه می شناسیم و در کارهایی که با چوب سروکار داریم از آن استفاده…