اسپینر + موشک = ؟

اسپینر + موشک = ؟

اسپینر چیزیه که اینروزا دست خیلی از جوان ها میتونیم توی کوچه و خیابون و مترو و … میبینیم . موشک و کپسولی و ……

322
مبدل سلول های پوست !

مبدل سلول های پوست !

محققان تراشه‌‌ ی جدیدی ساخته‌ اند که تنها با قرار گرفتن روی پوست ، می‌تواند سلول‌های پوست را برای تبدیل شدن به هر نوع سلول…